Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hogyan vezetnek a szüleid?
Kiíró:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Határidő:
08/20/2020
Érvényes:
08/20/2020
Tárgymutató:
videókészítés, Hogyan vezetnek a szüleid?
Pályázhat:
Magyarországi általános iskola felső tagozatos tanulói (1. korcsoport) és magyarországi középiskolai tanulók (2. korcsoport)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hogyan vezetnek a szüleid?

"Hogyan vezetnek a szüleid?" videópályázat részvételi szabályzata
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2020-as videópályázatának részvételi szabályzata

1. A pályázat célja
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) amellett, hogy a magyarországi útdíjfizetés biztosítása érdekében jött létre, fontosnak tartja a tevékenységi köréhez kapcsolódóan megvalósítható innovációk, illetve közlekedési szemléletformáló projektek támogatását is. Jelen pályázat célja a legfiatalabb generációk megszólítása, alkotásra ösztönzése, egyben a helyes közlekedési kultúra népszerűsítése a körükben.

2. A pályázat témája
"Hogyan vezetnek a szüleid?”

3. Pályázók
Magyarországi általános iskola felső tagozatos tanulói (1. korcsoport) és magyarországi középiskolai tanulók (2. korcsoport), külön kategóriát képezve.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkatársai és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt a pályázaton.

4. Nyeremény
Korcsoportonként 1 darab Apple iPhone SE (memória: 64 GByte, szín: fekete). (A nyeremény készpénzre nem váltható.)

5. Pályaművel (videó) szemben támasztott követelmények:
- videó hossza:
- minimum: 15 másodperc,
- maximum: 60 másodperc,
- videó minimum szélessége (fekvő formátum esetén) vagy magassága (álló formátum esetén): 480 képpont (480p)
- videó formátuma: szabadon választott, de a YouTube-nak fel kell tudnia dolgozni
- a videó addig nem publikálható, amíg nem történik meg az eredményhirdetés
- videó tartalmi elemei nem esnek szerzői jogi védelem alá (különös tekintettel a felhasznált hanganyagokra, logókra), vagy a készítő birtokolja a szerzői jogokat,
- pályázók vállalják, hogy csak olyan pályaművet nyújtanak be, melyen harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, ami a pályaművek felhasználását akadályozná vagy gátolná,
- a videó végén jelenjen meg a "NÚSZ videópályázat 2020” felirat.

6. Nevezés feltételei
Az alábbiakat kell tartalmaznia a kommunikacio@nemzetiutdij.hu címre elektronikus úton beküldött nevezésnek.
- E-mail tárgyat a következő séma alapján: Videópályázat: Pályázó neve - Pályázat címe
- A pályázó:
- nevét,
- születési dátumát,
- jelenlegi oktatási intézményének nevét és címét,
- osztályának a számát,
- telefonszámát,
- értesítési e-mailcímét (ha a küldési cím ugyanaz, mint az értesítési e-mailcím, akkor nem kell elküldeni külön) és
- 18 éves kor alatt a pályázó szüleinek, törvényes képviselőinek nevét
- A videó
- címét,
- hosszát és
- YouTube linkjét.
- Az e-mail szövegében leírt, a pályázattal kapcsolatos részvételi feltételekhez való hozzájáruláshoz és a pályázathoz kapcsolóan rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a NÚSZ Zrt. adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelő kezeléséhez való kifejezett hozzájárulás. (Pl. "A pályázat részvételi szabályzatában leírtakkal egyetértek, a pályázatom a részvételi szabályzatban leírtaknak megfelel. Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a pályázathoz kapcsolódó adataimat az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezelje.”
- A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a videofelvételen szereplő személyek kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát a képmásuk és hangjuk, illetve a videófelvétel által az adatkezelő NÚSZ Zrt. rendelkezésére bocsátott esetleges további személyes adataik (vagyis olyan, személyes adatnak minősülő információk, amelyek a videófelvételen hangzanak el) kezelése vonatkozásában, a NÚSZ Zrt. adatkezelési tájékoztatója alapján.

7. Egyéb rendelkezések
- Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművel pályázhat.
- A NÚSZ Zrt. korlátozás nélkül jogosult a benyújtott pályamű egyéni és a világon bárhol történő levetítésére, tartalmának használatára bármilyen nyelven és média csatornán, továbbá arra, hogy a pályamű hozzáférését harmadik fél számára lehetővé tegye a saját webfelületein, illetve egyéb médiumokban és webfelületeken.
- A NÚSZ Zrt. jogosult a videókat és annak részleteit anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármilyen megkötés nélkül szabadon felhasználni. A felhasználási jog korlátlan időre szól.
- Tekintettel a pályázati eljárás nonprofit jellegére a pályázók nem támaszthatnak igényt anyagi javakra a szervezőtől a szerzői jogokkal kapcsolatban.
- A pályázónak - a bírálóbizottság külön kérésére - részletes leírást kell adnia, hogy hogyan készítette el a videót.
- A NÚSZ Zrt. részére biztosított felhasználási jog nem kizárólagos, a pályázók a nyereményhirdetést követően a beadott pályaműveiket korlátozás nélkül vetíthetik, más versenyekre benevezhetik jelen verseny mellett.
- A NÚSZ Zrt. a filmkészítők által elkövetett esetleges szerzői jogsértésért nem tehető felelőssé, a NÚSZ Zrt. a szerzői jogok tekintetében a beérkezett pályaműveket nem vizsgálja.
- A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot, hogy amennyiben etikai vagy jogi aggályok merülnek fel a szerzői jogokat illetően, a pályázót a versenyből kizárhatja.
- A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy ne hirdessen nyertest egy korcsoportban vagy egyik korcsoportban sem, amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő pályamű.
- A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a bírálóbizottság döntése alapján a pályázót a pályázatával kapcsolatos hiánypótlásra kérje.
- A NÚSZ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot videófájl formátumban is kérje a pályázótól online, fájlküldéssel vagy adathordozón.

8. Beküldési határidő
A pályaműveket 2020. augusztus 20. 23:59-ig kell elküldeni a 6. pont feltételei alapján.

9. Pályázatok elbírálása
Az általános iskola felső tagozatában tanulók pályaműveit és középiskolai tanulók pályaműveit is egy független, 4 főből álló bizottság titkos szavazás alapján dönti el. A legtöbb pontot kapott mű nyer mindkét korcsoportban.

10. Nyertes kihirdetése
A korcsoportonkénti 1-1 nyertest legkésőbb 2020. szeptember 7-én 23:59-ig legalább egy online felületen közzéteszik a NÚSZ Zrt. munkatársai.
Kihirdetési felületek:
- nemzetiutdij.hu,
- facebook.com/nemzetiutdij,
- instagram.com/nemzetiutdij,
- youtube.com/nemzetiutdijfizetes.

11. Nyeremény átvétele
A nyeremény átvételét a NÚSZ Zrt. munkatársai egyeztetik a két korcsoport nyertesével. A nyeremény átvételére a nyereményhirdetést követő 90 napon belül van lehetősége a nyertesnek. A nyereményátvétel során a nyertesnek meg kell adnia a pályázati anyagban beküldött adatokon kívül a születési helyét és dátumát, a lakcímkártyáján szereplő lakcímét, az adóazonosító jelét és a TAJ-számát.
A nyeremény a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás. Az adó megfizetésére az Szjatv. 70. § (6) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a NÚSZ Zrt. a kötelezett.
A nyertes köteles az adóügyi adminisztrációhoz a pályázathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban leírt adatszolgáltatást biztosítani, ill. a hozzájáruló nyilatkozatot megadni. A NÚSZ Zrt. jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat a nyertes Pályázótól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja.

12. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatja a 2020-as "Hogy vezetnek a szüleid?" témájú videópályázatában (továbbiakban: videópályázat) résztvevőket, hogy a pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót az interneten, az alábbi https://nemzetiutdij.hu/articles/article/tajekoztato-szemelyes-adatok-kezeleserol oldalon érhetik el.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum