Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése / MFP-TFB/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
08/15/2020
Érvényes:
08/15/2020
Tárgymutató:
tanya- és falugondnoki buszok beszerzése / MFP-TFB/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint a 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Magyar Falu Program keretében
"Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-TFB/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) számára Tanya- és falugondnoki buszok beszerzésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.
A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése.
A falubusz és a tanyabusz beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.
A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
3 000 000 000 forint
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összegének mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
Jelen kiírás 2.1.1. pontjában felsorolt tevékenységek közül településenként egy darab gépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható.
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Falugondnoki szolgálat
o Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.1 E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
o Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
o Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort legkésőbb 2020. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)
- Tanyagondnoki szolgálat
o Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását2 vállaló települések részére. Ezen települések esetében a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
o Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő tanyagondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
o Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort legkésőbb 2020. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő tanyabusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
- Projektmenedzsment tevékenysége,
- Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység,
- A gépjármű rendeltetésszerű használatának kapcsán felmerülő tárgyi költségek (téli/nyári gumiszett, hólánc).
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
- A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően.
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4 pontja).
2.1.4. Kötelezően megvalósítandó, de nem elszámolható tevékenységek, költségek
- A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megléte előírás a fenntartási időszak alatt, azonban ennek költsége a támogatásból nem elszámolható;
- A beszerzett gépjárműre a fenntartási kötelezettség időszakára Casco biztosítás megkötése kötelező, melynek költsége a támogatásból nem számolható el;
- Gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége

2.2. Nem támogatható tevékenységek
- A felajánlott gépjármű átadásával kapcsolatos bármely költség;
- Használt gépjármű vásárlása.
A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a beszerzett gépjárműveknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
- Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes3 új gépjármű beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására, ennek megfelelően alkalmasnak kell lennie minimum egy elektromos kerekesszék szállítására, valamint rámpával vagy emelőszerkezettel és 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel kell felszerelni.
- Gyári jótállás szükséges feltételei: minimálisan 4 évig vagy 200 000 km futott távolságig (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.
- A gépjárművek fődarabjai, a motor, a váltó és a hajtáslánc csak a gyártómű által kerülhet beépítésre. Gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.
- A beszerzendő gépjárműre vonatkozó árajánlatoknak tartalmaznia kell a jármű gyártmányát (márkáját), típusát, felszereltségi szintjét, azt, hogy a jármű új és eddig használatban nem volt, továbbá előírás, hogy az árajánlat érvényessége a pályázat benyújtásától számított legalább 120 napra szóljon. A benyújtott pályázatban megjelölt, beszerezni kívánt jármű gyártmánya (márkája) nem változtatható. A kedvezményezettnek az adásvételi szerződést a Támogatói Okirat hatályba lépésétől legfeljebb 60 napon belül meg kell kötnie. Amennyiben az ajánlati ár tartalmazza a regisztrációs adót, úgy az árajánlaton önálló költségtételként is szükséges feltüntetni az adó mértékét. (A regisztrációs adóhoz nem kapcsolódik áfa költség, így a pályázat benyújtásakor a regisztrációs adó költségét önálló soron, nem általános költségként szükséges rögzíteni.)

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Pályázatot nyújthatnak be jelen kiírás 2.1. pontjában feltüntetett támogatható tevékenységekre az ott megjelölt feltételek szerint:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint a 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának életkora legkésőbb 2020. december 31-én nem haladja meg a hat évet, vagy a pályázat benyújtásakor amortizációs határérték alatti (160 000 km alatti) futásteljesítménnyel rendelkezik;
- gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának futásteljesítménye a pályázat benyújtásakor meghaladja a 160 000 km-t, vagy életkora legkésőbb 2020. december 31-én meghaladja a hat évet, azonban a gépjármű tekintetében korábbi (hazai vagy uniós) támogatás kapcsán még fenntartási kötelezettség áll fenn.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmaz.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az MFP végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására
2020. július 16. és 2020. augusztus 15. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. augusztus 15.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg
15 millió forint.
Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

http://www.tamogatoweb.hu/letoltes2020/2020_07_01_tanya_falugondnoki_busz.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum