Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Budapest Bank Békéscsabáért Program
Kiíró:
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
Határidő:
11/18/2019
Érvényes:
11/18/2019
Tárgymutató:
Budapest Bank Békéscsabáért Program
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil) szervezetek az alábbi, témánkénti külön feltételekkel:
1. Az első pályázati témára pályázhatnak a Békéscsabán és közvetlen agglomerációjában (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez - a továbbiakban: Agglomeráció) működő nonprofit szervezetek.
2. A második pályázati témára az egész országból jelentkezhetnek nonprofit szervezetek azzal a feltétellel, hogy pályázatukat Békéscsabán vagy annak közvetlen agglomerációjában, illetve annak javára valósítják meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Budapest Bank Békéscsabáért Program

Pályázati felhívás
Pályázati ciklus: 2019.
A pályázat célja: A "Budapest Bank Békéscsabáért Program" pályázatot hirdet olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek Békéscsabához kötődnek, a város és a megye fejlődését szolgálják az alábbi területeken:
1. Környezeti fenntarthatóság,
2. Gazdasági vállalkozások edukációja

A támogatásra pályázni olyan tevékenységekkel lehet, amelyek az adott témán belül felsorolt kategóriákba tartoznak. Az elbírálás során előny, ha a pályázati program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a megvalósítani kívánt célt innovatív módon közelítik meg.

Pályázati szabályok

Pályázati téma:
1. Környezeti fenntarthatóságot szolgáló helyi kezdeményezések megvalósítása
- Példák támogatható kezdeményezésekre: a fenti célokat szolgáló program, kampány, kiadvány, szakmai vagy nyilvános rendezvény, előadás, kiállítás, bemutató, szakmai együttműködés, internetes vagy mobil eszköz vagy felület fejlesztése.
2. Gazdasági vállalkozások edukációját segítő programok megvalósítása
- Olyan kezdeményezések, amelyek segítik a vállalkozói ismeretek megszerzését vagy bővítését, készségek fejlesztését, a vállalkozói szemléletformálást, a vállalkozóvá válást, vagy a vállalkozás továbbfejlesztését.

Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil) szervezetek az alábbi, témánkénti külön feltételekkel:
1. Az első pályázati témára pályázhatnak a Békéscsabán és közvetlen agglomerációjában (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez - a továbbiakban: Agglomeráció) működő nonprofit szervezetek.
2. A második pályázati témára az egész országból jelentkezhetnek nonprofit szervezetek azzal a feltétellel, hogy pályázatukat Békéscsabán vagy annak közvetlen agglomerációjában, illetve annak javára valósítják meg.

A pályázaton nem vehetnek részt:
- bírósági bejegyzés előtt álló vagy nem működő szervezetek,
- politikai pártok,
- állami-, kormányzati-, költségvetési szervek és intézményeik; köztestületek, közalapítványok,
- kórházak és rendelőintézetek,
- profitorientált szervezetek, gazdasági társaságok
- magánszemélyek.

Egyéb pályázati előírások
A pályázat megvalósításának időtartama: A pályázati cél/tevékenység megvalósításának, valamint a számlák beszerzésének időtartama: 2019. december 1. - 2020. december 31. közötti időszak.

Támogatási forrás: A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 8 millió forint, amelyből 5 millió forintot a Budapest Bank, 3 millió forintot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítanak. A támogatási forrás elosztásáról a Program Bírálóbizottsága dönt.

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely 2021. 01.31-ig elszámolás-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges.
Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege:
1. minimum 100 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft (bruttó összeg, amely a számlák bruttó értékét jelenti).
A Bírálóbizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

Egyéb szabályok: Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei számlával, pénzügyi bizonylatokkal vagy egyéb, a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a "nem megpályázható költségek" körébe.
Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem tekinthető dokumentáltan másokat is szolgáló, alkotó jellegű, értékteremtő, a jelen kiírásban "pályázati cél" alatt megjelölt tevékenységnek.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása - megismételt pályázatok alapján - lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.
Ha a pályázó a "Budapest Bank Békéscsabáért Program" keretében már támogatást nyert és egy éven belül kíván újabb pályázatot benyújtani a jelen kiírásra, akkor az eredeti elszámolási határidő semmis, és az elnyert támogatás összegével az újabb pályázat beadása előtt soron kívül el kell számolnia legkésőbb az új pályázat beadási határidejéig.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:
- munkabér,
- közüzemi díjak,
- szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
- bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége.
A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat postán lehet küldeni, végső határidő a postai pecsét szerint 2019. november 18. (hétfő) éjfél. Postai cím: 1138 Budapest, Váci út 193. PR Osztály. A borítékra kérjük ráírni: "Budapest Bank Békéscsabáért Program" - pályázat.

Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Program Bírálóbizottsága dönt. A Bírálóbizottság ellenőrzi, hogy a Pályázó minden tartalmi és formai előírásnak megfelelt-e. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, közérdekűségét, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, a megvalósítani kívánt program innovativitását, és vizsgálja,
hogy annak megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e.
A Program Bírálóbizottsága a fent említett kritériumokat figyelembe véve dönt a támogatott szervezetekről 2019. november 27-ig. Ezzel egyidejűleg kiválasztja azt a - Bírálóbizottság döntése alapján támogatást nem nyert - 3 pályázót, amelyek közül szavazással a Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Központjának dolgozói választhatnak ki egy további támogatott szervezetet (lásd: Dolgozói szavazás).

A pályázók értesítése: A Bírálóbizottság a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Bírálóbizottság döntéséről 2019. december 1-ig a zsűri által kiválasztott minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően e-mailben értesítjük a teendőikről, a számukra rendezendő eredményhirdetés időpontjáról, amelyre várhatóan 2019. december 12-én 13.00 órakor kerül sor. A nyertes pályázati anyagokat, mint dokumentációt archiváljuk.
A támogatást el nem nyert pályázatot abban az esetben küldjük vissza, ha a Pályázó megfelelő méretű borítékot mellékelt a pályázati anyaghoz, ellenkező esetben megsemmisítjük azt.

A támogatás folyósítása, elszámolása: A támogatás folyósítására 2020. december 31-ig kerülhet sor abban az esetben, ha a pályázó az e-mailen küldött értesítésnek megfelelően a Támogatási Szerződést aláírva rendelkezésre bocsátotta.
Dolgozói szavazás: A Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Központjának dolgozói 2019. november 29-ig tartandó belső szavazással választanak a Bírálóbizottság által kijelölt 3 pályázó közül. A dolgozói szavazáson legtöbb szavazatot elérő egy szervezet részesül támogatásban.
Az elszámolás menete, dokumentumai: lásd az "elszámolás szabályai" nevű dokumentumot.

További információk:
Molnár Judit, Budapest Bank Zrt.
judit.molnar@budapestbank.hu
+36-20-746-0611
Kérjük, a pályázat beadása előtt saját érdekükben ellenőrizzék, hogy a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való eltérés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. A pályázati határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség.
https://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum