Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása / 2019-1.1.1-PIACI_KFI
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
08/05/2019
Érvényes:
08/05/2019
Tárgymutató:
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása / 2019-1.1.1-PIACI_KFI
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

- "A" alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező és megtérülést valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása.
- "B" alprogram: A vállalkozások konzorciumban - felsőoktatási intézmények, kutató-tudásközvetítő szervezetek bevonásával - megvalósított KFI projektjeinek támogatása, amelyek nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldását tűzik ki célul a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva fontos problémák megoldásához járulnak hozzá és jelentős gazdasági, társadalmi hasznot hoznak az erőforrások ésszerű fókuszálásával.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A támogatási kérelmek elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. augusztus 5-én 14.00 óráig lehetséges.

Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2019. augusztus 05. 14:00
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti GFO kódú profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Az "A" alprogramban csak az első pontban megjelölt kör pályázhat, önállóan vagy konzorciumban, amely legfeljebb 2 tagú lehet. A "B" alprogramban kizárólag konzorciumi formában lehet pályázni úgy, hogy a konzorciumvezető az első pontban megjelölt körbe tartozik és a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet.

A támogatható célkitűzések köre
- Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
- Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eljárási és szervezési innováció, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, közbeszerzés, piacra jutás, iparjogvédelem..

További lényeges feltételek
- A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő; a támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezése utáni 3 üzleti évben eléri az elnyert támogatás legalább 30%-át; a projekt fizikai befejezését követő üzleti évben a K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.
- A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az "A" alprogram esetén 12-36 hónap, a "B" alprogram esetén 24-48 hónap. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.
- A pályázónak 3 év - nagyvállalat esetén, amennyiben "Regionális beruházási támogatás" jogcímen igényel támogatást, 5 év - fenntartási kötelezettsége van.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 45 milliárd forint keretösszeget biztosít az alábbi megoszlásban:
- "A" alprogram: 24 milliárd forint keretösszegből önálló pályázó esetén projektenként 100-500 millió forint, konzorciumban benyújtott támogatási kérelem esetén projektenként 150-500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás 100%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.
- "B" alprogram: 21 milliárd forint keretösszegből projektenként 400-1000 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás legalább 75%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-2019-111-piaci-kfi/palyazati-felhivas-2019-111-piaci-kfi

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum