Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ipar 4.0 program
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
06/25/2019
Érvényes:
06/25/2019
Tárgymutató:
ipar 4.0 program
Pályázhat:
mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény, illetve kutatóhely
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Ipar 4.0 program

Tájékoztató az Ipar 4.0 program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2019. évi feltételeiről

1. A rendelkezésre álló forrás
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezete tartalmazza az Ipar 4.0 program fejezeti kezelésű előirányzatot, melynek keretösszege 1,5 milliárd forint.

2. A program célja
A program célja, hogy az Ipar 4.0 Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt adjon a Kormányzat kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogatja az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását.
A program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni, az Irinyi Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5-25 hazai vállalkozás támogatásával járul hozzá Magyarország innovatív újraiparosításához, elsősorban a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) minőségi megújításához, versenyképességük javításához. A program keretében nyújtott támogatások munkahely teremtési kötelezettséggel nem járnak, az esetleges munkahely teremtési vállalások azonban a támogatási kérelmek elbírálása során előnyt jelenthetnek. A munkahely teremtési vállalás a támogató döntést követően már nem vonható vissza, megvalósítása kötelező.
Az előirányzat célja az Ipar 4.0 program keretében az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása:
a) Vállalati és társadalmi folyamatok hatékonyságát növelő technológiák adaptálása, széleskörű elterjesztése
- állapotfelmérés, megtérülési számításokkal alátámasztott fejlesztési stratégia kialakítása, digitalizációs technológia adott feladatra optimalizálása, adaptálása, termelési rendszerbe illesztése
- az Ipar 4.0 rendszerek tervezése és megvalósítása érdekében a műszaki, az informatikai, a közgazdasági és a humán tudományok multidiszciplináris együttműködésének támogatása
- a K+F+I intenzív iparágak gazdasági szereplőinek szakmai és piaci kihívásaira adandó aktuális, releváns és előremutató megoldások kutatása, az ipari kapcsolatok építése és kiaknázása, valamint az egyetemi és tudományos élet szereplőinek folyamatos tájékoztatása a kutatott területeken
b) Gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális, és vertikális rendszerintegráció
- Szilárd/folyékony nyersanyagok, alkatrészek, részegységek beléptetése, átvétele (komplett betárolás automatizálása, és készletnyilvántartás; nyersanyag/anyag tárolás felügyelete), a nyersanyagok, alkatrészek, részegységek gyártásba vitel előtti előkészítése
- Gyártóeszközök szenzorokkal történő felszerelése, intelligens kiberfizikai rendszerek és hálózatok kialakítása, a gyártó, feldolgozó, és segéd alrendszerek automatizálása, csatlakoztatása termelés irányító rendszerhez, folyamatkövető rendszerek, vállalati monitoring és adat archiváló rendszerek kialakítása
- Intelligens energiafelhasználás, energia management és energiaoptimalizálás
- Gyártás biztonságtechnikája, és környezetvédelmi rendszer működtetésének automatizálása
- Késztermék kezelése (kiszerelés komplett automatizálása (folyadék/szilárd) ezek nyilvántartása; csomagolás; késztermék letárolás automatizálása, nyilvántartása; készterméktárolás felügyelet)
- Kiléptetés, elszállítás automatizálása, termék recycling folyamat kialakítása (anyag kiléptetés, nyilvántartás; késztermék követési, nyilvántartási kötelezettség esetén a késztermék nyomon követése)
c) Felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, és logisztikai folyamatokban
- kiterjesztett valóság alkalmazása karbantartásban, távoli segítségnyújtásban, (hiba-okelemzés gépi tanulási módszerekkel, prediktív karbantartás)
- gyors prototípus előállítás, vevők bevonása a prototipizálásba, egyidejű tervezés, és gyártás vizualizáció MES - Manufacturing Execution System
- ellátási lánc kollaboráció (termelési tervek, készletadatok megosztása révén), ellátási lánc-, készlet- és termeléstervezés optimalizálás, a piaci igények kielégítéséhez szükséges optimális készlet-, beszerzési és termelési tervek készítése (termelési- és erőforrás adatok valós idejű gyűjtése és megjelenítése)
d) Intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek (AGV) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén
- robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok
- kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
- korszerű raktár- és gyártáslogisztikai megoldások
e) Additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése
- kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
f) Mesterséges intelligencia támogatási program magalapozását szolgáló alkalmazás-fejlesztés és szoftverfejlesztés
- a tanuló gépek, robotok tesztelésének, betanításának támogatása
- demonstrációs fejlesztő és szolgáltató központok kialakításának ösztönzése
- valamint a létrejött demonstrációs és fejlesztő központok pilot projektjeinek elősegítése Európai programokhoz
g) Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek

3. Támogatásban részesíthetők köre
Támogatás a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. tv.) szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény, illetve kutatóhely részére nyújtható. A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozások, illetve a velük konzorciumban társuló nagyvállalatok, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmények az elbírálás során előnyt élveznek. Felsőoktatási-, vagy közoktatási, köznevelési intézmény elsősorban nagyvállalattal, és/vagy KKV-val alkotott konzorcium tagjaként nyújthat be támogatási kérelmet, részesülhet támogatásban. A nagyvállalat vagy felsőoktatási intézmény vagy közoktatási, köznevelési intézmény és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek nevezzük, amely a konzorciumi tagok által megvalósítandó részprojektekből áll össze.
3.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező - kkv. tv. szerinti - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint az 5.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszaka nem számít bele,
c) a mikro-, kis-és középvállalkozás a projektet önállóan valósítja meg, vagy konzorciumi megállapodással kapcsolódik más KKV-hoz, vagy nagyvállalathoz, vagy felsőoktatási, vagy közoktatási, köznevelési intézményhez, amely a program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal;
d) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása az ITM által elfogadott minősítő rendszer alapján Ipar 4.0 fejlesztésre alkalmas.
Az ITM által elfogadott Ipar 4.0 minősítések
- Ha a cég korábban jelentkezett az IFKA GINOP 1.2.8 programban, illetve a GINOP 113 Ipar 4.0 - Mintagyár projektbe részvételre, és a pályázók elbírálására során felkészültnek minősítették. (A pályázat lezárult, új jelentkezések beadására már nincs mód.)
- Az "emelt szintű Digitalizációra Felkészült Vállalkozás" minősítés megszerzése a GINOP-3.2.1-15 kódjelű "Modern Vállalkozások Programja" keretében. Annak eredményét a kérelem beadásához elfogadjuk, a minősítési eljárás során tett nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségét az esetleges támogatásnyújtást megelőzően ellenőrizzük. A programokban való részvétel a vállalkozások számára ingyenes.
- A Budapesten, vagy Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó projektek esetében - amennyiben a vállalkozás székhelye is itt található - a minősítés kapcsán keressék meg minisztériumunkat az ipar4.0@itm.gov.hu e-mail címen;
Az értelmezést segítő kiegészítések a jelenleg is nyitott (Modern Vállalkozások Program) lehetőséghez:
- Magában foglalja a pályázatképesség vizsgálatát, teljes termékhorizont vizsgálatát, önértékelést, elsősorban kis-, középvállalkozásoknak, termelő ágazatban;
- a kérdőíveket a tanácsadók (https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html) moderálják a helyszíni kiszállások alkalmával, általuk érhető el a minősítés;
- Programtájékoztató elérhetősége: (https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/a_projektrol.html, https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/miert_csatlakozz.html)
3.2. Nagyvállalatok
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. tv. 3. paragrafusában meghatározott határértékek alapján kis és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozások, amennyiben:
a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint 5.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszak nem számít bele,
3.3. Felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény
a) A felsőoktatási intézmény a 2011. évi CCIV. törvényben "a nemzeti felsőoktatásról" meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására - létesített, államilag elismert szervezet.
b) A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről alapján államilag elismert, szakképző iskolának minősülő köznevelési intézmény.
c) Fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint az 5.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik,
3.4. Kutatóhely
2014. évi LXXVI. törvény "a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról" 3. § (16) pontja szerint minősülő kutatóhely, amennyiben a fejlesztendő tevékenység a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint az 5.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik, vagy a projekt keretében ilyen tevékenységben közreműködik.

4. A szerződéskötés, a Támogatói okirat mellékletei
A szerződéskötés Támogatói Okirat kibocsátásával történik. A támogatásban részesülő a Támogatási kérelem benyújtásával, és előlegkérelem, vagy kifizetési kérelem benyújtásával a Támogatói Okiratban, valamint annak mellékleteiben foglalt előírásokat, és feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Benyújtandó dokumentumok, mellékletek:
1) Kérelmet benyújtó nyilatkozata (természetes személy)
2) Kérelmet benyújtó nyilatkozata (jogi személy)
3) Nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
4) Költségterv az igényelt támogatás, és a támogató által előírt saját forrás felhasználására
5) Támogatói okirat
6) Ipar 4.0 program tájékoztatója
7) A Támogatás keretében nyújtott állami támogatás támogatási jogcímek szerinti megbontása
8) Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, számlavezető által érkeztetett felhatalmazó levél. (minta)
9) Pénzügyi intézmény/Biztosító által vállalt garancia nyilatkozat minta (Opcionálisan! minta)
10) Támogatási kérelem és mellékletei
- költségterv
- ütemterv,
11) Kedvezményezett létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának 30 napnál nem régebbi másolata hitelesítve
12) A Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírás mintája
13) Nyilatkozat az igénybevett csekély összegű támogatásról.
14) Nyilatkozat az igénybevett kis-és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásról

5. A támogatható tevékenységek köre
5.1. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) eszközbeszerzés, a meglevőnél magasabb minőséget biztosító, automatizálható, vagy automata gépek és berendezések beszerzésével;
b) meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás;
d) immateriális javak beszerzése;
e) KFI tevékenység (Innováció, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés a 2. pontban foglalt célokhoz kapcsolódóan a projekt szerves részeként);
f) humán erőforrás fejlesztése képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, ezekhez kapcsolódóan külföldi rendezvényeken való részvétel;
g) demonstrációs képzések szervezése, lebonyolítása.
5.2. Támogatás nyújtható, amennyiben:
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak, és az IKT szektor (TEÁOR 10-33; 61-63;) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő vállalkozás Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) 3. pontban foglalt szervezetek a 2. pontban foglalt célokat önállóan, vagy közösen, konzorciumban valósítják meg. Konzorciumi megvalósítás esetén a résztvevőknek konzorciumi megállapodást kell kötniük egymással,
d) a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés (EUMSz) 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló a 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlag állományát is figyelembe kell venni,
e) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele (kutatóhelyre, és képző intézményre a korlátozás nem vonatkozik),
f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (kutatóhelyre, és képző intézményre a korlátozás nem vonatkozik),
g) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (kutatóhelyre, és képző intézményre a korlátozás nem vonatkozik),
h) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest (kutatóhelyre, és képző intézményre a korlátozás nem vonatkozik),
i) munkahely teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
j) munkahely teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatói okiratban rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
k) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet regionális támogatás esetén az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, mikro- kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a támogatói okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban fenntartja,a támogatást igénylő a támogatás és a projekt összköltsége közti különbséget saját forrásból biztosítja, és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja,
l) beruházás jellegű támogatás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt részeként demonstrációs képzéseket szervez, és tart KKV-k számára. A képzések során a projekt keretében megvalósított Ipar 4.0 fejlesztéseket, alkalmazásokat működés közben, üzemi körülmények között mutatja be az érdeklődő KKV-k képviselői számára, a Támogatói okiratban meghatározott gyakorisággal, időtartamban, és résztvevői létszámmal a projekt megvalósítás időszakát követő három évig. Konzorciumi megvalósítás esetén a demonstrációs képzés nem tartható felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézménynél, mivel a képzést valós üzemi körülmények között, folyamatos üzletszerű termelő tevékenység során kell végezni. A képzést a konzorcium azon - legalább egy - tagjánál szükséges megszervezni, ahol a megvalósult Ipar 4.0 fejlesztés a lehető legnagyobb mértékben bemutatható, és a fejlesztés eredményei a résztvevők számára a leginkább áttekinthetőek.
m) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.
5.3. Nem nyújtható támogatás a 3. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igényélésére,
b) olyan beruházás megvalósítására irányul, amely azonos célra már más magyar költségvetési, vagy Európai Uniós forrásból támogatást nyert,
c) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
d) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
e) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
f) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez, vagy alapkutatáshoz kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
h) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

6. A támogatott beruházás elszámolható és el nem számolható költségei
A támogatott tevékenység elszámolható költségeinek meghatározásakor az alább leírtakon túl az 1. számú mellékletben szereplő, támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.
Az egyes támogatási jogcímek, valamint az azokhoz tartozó elszámolható és nem elszámolható tevékenységek körét az 37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
tartalmazza.
Kedvezményezett a Projekt megvalósításához közreműködőket nem vehet igénybe.
6.1. Elszámolható költségek és az elszámolhatóság egyes feltételei.
6.1.1. Amennyiben az 1. számú mellékletben foglalt egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok lehetővé teszik a tárgyi eszközök és az immateriális javak elszámolását, abban az esetben azok elszámolására az alábbi feltételek vonatkoznak:
a) Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű eszközök (200 000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
- eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet a jelen tájékoztató 2. fejezetében felsorolt célok elérésére.
b) A Kedvezményezett, vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, vagy a kedvezményezett külföldön működő anyavállalata által megvásárolt és továbbszámlázott eszköz kizárólag önköltségi áron, és akkor számolható el, ha az eszköz a kérelemben foglaltak, illetve a konzorciumi partnerek által kötött konzorciumi megállapodás alapján egyértelműen indokolt és hozzájárul a megállapodásban kitűzött célok eléréséhez.
Az önköltségi ár igazolása külföldön működő anyavállalattól történő vásárlás esetén az alábbiakat foglalja magába:
bb) Piaci ár igazolása 3 ajánlattal azonos termék Magyarországi forgalmazójától (amennyiben Magyarországon is forgalmazott termék).
bc) A külföldön működő anyavállalat és a gyártó közötti megállapodás azon részének bemutatása, amely tartalmazza az eredeti vételi egységárat.
bd) A külföldön működő anyavállalat nyilatkozata a vállalatcsoporton belüli szabályozásról, amely tartalmazza, hogy milyen elvek/kulcsok alapján számlázzák tovább a kedvezményezettnek az adott tételt
be) Továbbszámlázott tétel kizárólag a fenti feltételek teljesülése esetén megállapított egységár alapján számolható el, és a kapcsolt vállalkozások között kiállított számlával kerül igazolásra. Az az összeg számolható el, amely a bb) pont, vagy, a bc)-bd) pontok együttes teljesülése esetén az alacsonyabb.
c) A beszerzendő termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan átalakítás, korszerűsítés költségei.
d) Termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékben.
e) Termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
f) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
g) A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.
h) A beruházás esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Sztv.) 47-51. §-ában meghatározott költségek számolhatók el, az 5.2. pontban meghatározott kivételekkel.
i) Az eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, vagy a nyílt végű lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.
j) Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
- az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
- piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni (a b) pontban meghatározott kivétellel),
- legalább öt évig nagyvállalat esetén, illetve kkv-k esetében 3 évig a támogatásban részesülő vállalkozás eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották regionális beruházási támogatás esetén.
k) A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- a támogatást igénylő a saját telephelyén használhatja fel,
- a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,,
- az eszközök elidegenítése, megterhelése, bérbeadása csak a Támogató előzetes hozzájárulásával lehetséges.
l) Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás áfával növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
m) Ha a támogatást igénylő áfa-adóalany, vagy még nem áfa-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás áfa nélkül számított nettó összköltsége. A Kedvezményezett köteles az adólevonási jogosultságában bekövetkezetett változásról haladéktalanul tájékoztatni a Támogatót.
n) A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.
o) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek nagyvállalat kedvezményezett esetén újnak kell lennie.
6.1.2. Amennyiben az 1. számú mellékletben felsorolt egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok lehetővé teszik a szolgáltatások elszámolását, abban az esetben a következő költségek számolhatóak el:
a) Technológia kivitelezéshez kapcsolódó igazolhatóan szükséges szolgáltatások költségei.
b) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei (Piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja. A szolgáltatást nyújtó ajánlatának mellékletét kell képezze az alkalmazott kutatók neve, végzettsége/fokozata, és szakmai önéletrajza.).
c) Egyéb igazolhatóan szükséges szakértői szolgáltatás igénybevétele (minősítés, audit).
d) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.
e) Szervezetfejlesztéshez szükséges egyéb költségek igénybe vétele.
f) Projektmenedzsment (Konzorciumban történő megvalósítás esetén a menedzsmentet biztosító partner részére a projektmenedzsment ténylegesen felmerülő költségét, maximum a konzorcium által elszámolható összköltség legfeljebb 2%-a erejéig).
6.1.3. Saját teljesítés az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:
a. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (KFI esetében meg kell adni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. A kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés - szerinti alapbér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettséggel rendelkeznek és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül. Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.);
b. Projektmenedzsment költségek (6.1.2. f) pont szerint);
c. Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe;
d. Demonstrációs képzések költségei (a képzések időszakában megvalósuló, a normál üzletmenethez kapcsolódó termelés költségei nem számíthatóak bele, csak a képzés szervezése, és lebonyolítása miatt felmerült plusz költségek).
6.1.4. Elszámolható költségként kizárólag a kérelem benyújtásától kezdődően a Támogatói okiratban rögzített projektzárás időpontjáig felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a tájékoztatóban foglaltakra, és a támogatói okiratban rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.
6.2. Nem elszámolható költségek
Nem elszámolható költségnek minősül, ami a 6.1. pontban nem került felsorolásra, így különösen:
6.2.1. Az 1. számú mellékletben foglalt egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok figyelembe vétele mellett, tárgyi eszközök és immateriális javak körében a 6.1. pontban felsorolásra nem került költségek nem elszámolható költségnek minősülnek, így különösen:
a) A támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei (ez alól kivételt képeznek az 6.1.1.b) pontban megengedett eszközök),
b) A projektben részt vevő, egymással konzorciumi megállapodást kötött, és a projekt keretében jelen előirányzatból támogatást igénylő partnerek által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei. Ez alól kivételt jelent, ha 6.1. pontban megengedett eszköz vagy szolgáltatás a konzorciumi partnerek által kötött konzorciumi megállapodás alapján egyértelműen indokolt és hozzájárul a megállapodásban kitűzött célok eléréséhez.
c) a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, vagy más telephelyre történő áttelepítési költsége,
d) infrastrukturális és ingatlan beruházás (ez alól kivételt képez a 6.1.1. c) pontban megengedett fejlesztés),
e) földterület, telek, ingatlan beszerzési költsége,
f) a közjegyzői díj,
g) a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
h) meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
i) eszközök leszerelési költsége,
j) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
k) azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
l) készletek beszerzésének költségei,
m) fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
n) járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,
o) az apportált eszközök értéke,
p) az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
q) azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi.
r) kutatási infrastruktúra kiépítésének költségei,
s) alapkutatáshoz kapcsolódó költségek,
t) megvalósíthatósági tanulmány költségei.
6.2.2. Az 1. számú mellékletben foglalt egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok figyelembe vétele mellett, szolgáltatások körében a 6.1. pontban felsorolásra nem került költségek nem elszámolható költségnek minősülnek, így különösen:
a) garanciavállalási díj,
b) franchise díj,
c) adótanácsadás, könyvelés, könyvvizsgálat díja,
d) biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
e) jelzálog, banki garancia költségei,
f) kamatráfordítások,
g) reprezentációs és fordítási költségek,
h) jogszabály frissítési díj,
i) projekt-előkészítés költségei.
6.2.3. Általános és működési költség abban az esetben számolható el, ha arra az 1. számú mellékletben foglalt egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok és az 6.1. pontban felsorolt elszámolható költségek lehetőséget biztosítanak. Minden egyéb esetben az általános és működési költség a nem elszámolható költségek közé tartozik.

7. A támogatás nyújtásának szempontrendszere
A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
7.1. A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik:
A támogatás akkor nyújtható, ha a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak, és az IKT szektor (TEÁOR 10-33; 61-63) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik.)
7.2. A vállalkozások digitalizációs, és innovációs képességeit a három terület legalább egyikén javítani kell:
a) a vállalkozás felkészítése arra, hogy a fejlesztési, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási rendszereik továbbfejlesztése optimális módon, a lehető legmagasabb technológiai szintre történjen,
b) innovációs és gyártástechnológiai képesség- és kapacitáshiány oldása,
c) a vállalkozás munkaerő-állományának felkészítése, továbbképzése a kapcsolódó technológiai fejlesztésből adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új ismeretekre, kihívásokra.
7.3. A vállalkozás Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása érdekében a megvalósuló fejlesztés eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
f) a termelésben az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása,
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában.
7.4. Beruházás jellegű támogatás esetén a támogatást igénylő - konzorcium esetén a konzorcium legalább egy tagja - a projekt részeként demonstrációs képzéseket szervez, és tart KKV-k számára. A képzések során a megvalósított Ipar 4.0 fejlesztéseket, alkalmazásokat működés közben, üzemi körülmények között mutatja be az érdeklődő KKV-k képviselői számára, a Támogatói okiratban meghatározott gyakorisággal, időtartamban, és résztvevői létszámmal a projekt megvalósítás időszakát követő három évig.
7.5. A támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:
a) beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig, (regionális beruházási támogatás jogcím igénybevétele esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig),
b) egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 1 évig,
a fenntartási időszak tényleges hossza a támogatói okiratban kerül meghatározásra.
A fenntartási kötelezettség minden esetben kiterjed a konzorciumi megállapodásban rögzített számszerűsített célokra.

8. A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
Az előirányzat által egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 500 millió forint összegű támogatás nyújtható, amelynek intenzitása nem haladhatja meg a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 37/2018. (XII. 28.) ITM rendeletben meghatározott támogatási kategóriák, jogcímek szerinti mértéket. Konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi tagonként sem haladhatja meg a vonatkozó támogatási kategóriákra vonatkozó mértéket. A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatói okiratban kerül meghatározásra és rögzítésre.

9. A projektre vonatkozó általános elvárások, vállalandó kötelezettségek
a) A támogatást igénylőnek beruházás jellegű támogatás esetén vállalnia kell, hogy a projekt részeként Ipar 4.0 szempontú demonstrációs képzéseket szervez, és tart KKV-k számára. A képzések során a megvalósított Ipar 4.0 fejlesztéseket, alkalmazásokat működés közben, üzemi körülmények között mutatja be az érdeklődő KKV-k képviselői számára, a Támogatói okiratban meghatározott gyakorisággal, időtartamban, és résztvevői létszámmal a projekt megvalósítás időszakát követő három évig.
b) Konzorciumi formában megvalósuló fejlesztési projekt esetén a támogatási kérelmet benyújtó partnerek között konzorciumi megállapodásnak kell létrejönnie, amely meghatározza az Ipar 4.0 program keretében elérendő eredményeket, a demonstrációs képzések lebonyolításának módját, az együttműködés kereteit.
c) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fejlesztendő tevékenységeken keresztül digitalizációs, és innovációs képességeit a 7.2. pontban megjelölt legalább egy területen javítja.
d) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a 7.3 pontban megjelölt eredmények közül legalább az egyiket eléri.
e) A konzorciumi partnerek a közöttük létrejött konzorciumi megállapodást a támogatás igénylésekor benyújtják. A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a konzorciumi megállapodásban rögzített kötelezettségeiket teljesítik.
f) A támogatás intenzitása az adott projekt összköltségének legfeljebb az igénybe vett támogatási jogcímek alapján meghatározott mértéke lehet. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a tervezett költségvetés fennmaradó részét, illetve amennyiben a projekt költségei a megvalósítás során nőnek, a megvalósítás ténylegesen felmerült további költségeit saját forrásból biztosítja. Konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi tagonként sem haladhatja meg a vonatkozó támogatási kategóriákra vonatkozó mértéket. A támogatás intenzitása minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatói okiratban kerül meghatározásra. Saját forrásnak a támogatást igénylő által a projekt megvalósításához igénybe vett, állami forrást nem tartalmazó forrás minősül. A regionális beruházási támogatás jogcímen igénybe vett támogatás esetén, az ezen a jogcímen elszámolni kívánt költségek legalább 25 %-át saját forrásból kell biztosítani.

10. Kapcsolattartás, a támogatás igénylése és a támogatási döntés
A támogatói szakmai feladatokért felelős, és kapcsolattartó az ITM Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztály Főosztályvezetője. (Támogató a kapcsolattartásra, és a támogatói szakmai feladatok ellátására egyoldalúan más szervezeti egységét, vagy más szervezetet is kijelölhet. Az új Kapcsolattartó kijelöléséről a Kedvezményezettet tájékoztatni kell.)
Minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mail útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.
A jelen pontban megjelölt kapcsolattartó, illetve a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartó, illetve a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartó, illetve a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.
Konzorciumi megvalósítás esetében a kérelem benyújtását projektenként összehangoltan kell megvalósítani, azaz a konzorciumi partnerek kérelmüket egyenként kitöltött támogatási igényléssel, de egy csomagban, a konzorciumvezető útján kell, hogy benyújtsák.
A konzorciumvezető által kitöltött támogatási kérelemben fel kell tüntetni, hogy összesen hány darab kérelem kerül a projekt keretében benyújtásra.
A kérelem benyújtása gazdálkodó szervezetek esetében:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ezért a gazdálkodó szervezetek a támogatási kérelmet - melynek formanyomtatványa az ITM honlapjáról tölthető le - kizárólag elektronikus úton nyújthatják be, cégkapus azonosítás után a https://epapir.gov.hu/ hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül.
Egyéni vállalkozók és egyéni cégek választhatnak a papír alapú és az elektronikus benyújtás között.
- Elektronikus úton: a támogatási kérelmet - melynek formanyomtatványa az ITM honlapjáról tölthető le - ügyfélkapus azonosítás után a https://epapir.gov.hu/ hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül nyújthatják be. A támogatási kérelem a: ipar4.0@itm.gov.hu email címre küldendő meg.
- Papír alapon: A támogatás igénylése az ITM Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztály (postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az ITM honlapjáról tölthető le.
Az epapir.gov.hu hitelesített üzenetküldő alkalmazáson elküldhető levélben a csatolmányok összes mérete 24 mb-ra korlátozott. Amennyiben kérelmét a rendszer részletekben sem fogadja be, kérjük, jelezze azt a megadott e-mail címen elérhetőségeinek megadásával. Ügyintézőnk megkeresi Önt a teendők egyeztetésére.
A támogatási kérelem befogadásáról a támogató valamennyi kérelmezőt értesíti.
A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
A 2019. évi Költségvetési törvényben feltűntetett keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására 2019. június 25-ig van lehetőség. A tervezett fejlesztés megvalósulásának dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. október 31. Az előirányzat 2019. évi kereteinek terhére támogatás kifizetésére 2020. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.

11. A támogatás biztosítékai
11.1. A támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
Kedvezményezett vállalja, hogy valamennyi számlavezetőjénél bejelenti a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt (35) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult.
A Kedvezményezett köteles a számlavezetője(i) által érkeztetett felhatalmazást - a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt (35) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt a Támogató részére benyújtani.
11.2. A Támogatói okirat kiadásával létrejött szerződés biztosítékaként a Támogató előírhatja a Kedvezményezett számára, hogy további biztosítékként a Támogató részére: óvadékot / a biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet / pénzügyi intézmény által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet nyújtson a támogatási összeg ......%-ának megfelelő, tehát ......, Ft, azaz ........ forint értékben.
11.3. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás első részletének folyósítását megelőzően kell biztosítani.
11.4. A biztosítékoknak a felek között létrejött szerződésben - Támogatói okiratban - meghatározott fenntartási időszak végét követő kilencven (90) napig kell rendelkezésre állniuk.
11.5. Kedvezményezett a támogatási kérelem beadásával, és a támogatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatói okiratban foglaltak alapján esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségének késedelme esetén, Támogató a 11.1. és 1.1.2. pontban meghatározott biztosítékot érvényesítse. Támogató a támogatás visszakövetelése esetén elsősorban a támogató okiratban meghatározott óvadékot / a biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet, / pénzügyi intézmény által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet érvényesíti.
11.6. A Kedvezményezett - legkorábban a fenntartási időszak kezdetén - kérelmezheti az általa nyújtott biztosíték mértékének csökkentését. A benyújtott kérelemről a Támogató - figyelembe véve a támogatói okiratban foglaltak teljesítését - hatvan (60) napon belül döntést hoz és döntéséről értesíti a Kedvezményezettet. A támogatói okiratban foglalt kötelezettségek teljesítési kockázatainak függvényében a biztosíték mértéke az Ávr. 84-85. § alkalmazásával csökkentésre kerülhet.

12. A támogatás folyósítása, támogatási előleg
A támogatás folyósítása - a támogatási előleg kivételével - a támogatást igénylő által a támogatói okiratban meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik
Támogatási előleg egy alkalommal igényelhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg igénylésétől függetlenül az előleg és az előleggel csökkentett fennmaradó támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást legkésőbb 2020. október 31-ig be kell nyújtani. A támogatási előleggel való elszámolásig további támogatás nem kerül folyósításra.
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/masfelmilliard-forintos-keretosszeggel-indul-az-ipar-4-0-tamogatasi-program-idei-kiirasa

i4-0-tam-prog-2019.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum