Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Orvosi rendelő - Magyar Falu Program / MFP-HOR/2019
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
05/27/2019
Érvényes:
05/27/2019
Tárgymutató:
orvosi rendelő
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében az
"Orvosi rendelő”
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-HOR/2019

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat "orvosi rendelő, orvosi eszközök” alprogramja alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon támogatási kérelmek, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.
A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.
2. A pályázat célja
Jelen kiírás támogatja új többcélú egészségügyi létesítmény létesítését vagy már meglévő létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelő) egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, mosdó(k) felújítása);
- Új, legalább három különböző alapellátási területhez kapcsolódó rendelőtípust (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelők, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló egészségügyi létesítmény építése.
További, a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások a 2. számú mellékletben találhatók.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei
Általános szabályok:
Egy pályázat keretében a 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek közül egy épületre igényelhet támogatást a pályázó.
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2019. 2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- pályázata új praxis létrehozására irányul,
- nem rendelkeznek érvényes működési engedéllyel és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozási szerződéssel,
- nem közfinanszírozott szolgáltatások fejlesztését célzó beruházásra nyújt be pályázatot.
További szabályokat az Útmutató 2019. 2.1.1. pontja tartalmaz.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2019. április 26. és 2019. május 27. között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. május 27.
További szabályokat az Útmutató 2019. 2.2.1. pontja tartalmaz.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázati kérelem (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket (a költségterv/költségvetés sablon kivételével) kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- Települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. év adatok alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azon helyi önkormányzatok/ társulások, akik az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg;
- Azon helyi önkormányzatok/ társulások, akik a Magyar Falu Program orvosi szolgálati lakás alprogramjára támogatási kérelmet nyújtottak be;
- Azon helyi önkormányzatok/ társulások, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor működő orvosi rendelővel, és a projektre, melynek keretében az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség) egy épületben valósítják meg;
- Azon önkormányzatok/társulások, akik az alapellátásokat a fejlesztés eredményeként integráltan, egy épületben valósítják meg.
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.2. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum