Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A kultúra és az audiovizuális tartalom digitális úton történő áthidalása / EACEA/06/2019
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
06/20/2019
Érvényes:
06/20/2019
Tárgymutató:
kultúra és az audiovizuális tartalom digitális úton történő áthidalása / EACEA/06/2019
Pályázhat:
A pályázatot egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább 3 jogi személyből áll, amelyek a Kreatív Európa programban részt vevő három különböző országból származnak és különböző kulturális és kreatív ágazatokban - ideértve az audiovizuális ágazatot is - többféle szakértelemmel rendelkeznek.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


KREATÍV EURÓPA (2014-2020)
KULTURÁLIS-KREATÍV ÁG
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - EACEA/06/2019
A kultúra és az audiovizuális tartalom digitális úton történő áthidalása

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
Ez a felhívás az európai kulturális és kreatív ágazatot támogató program (KREATÍV EURÓPA) végrehajtására vonatkozó, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten és annak 2014. június 27-i helyesbítésén alapul.
11295/2013/EU rendelet, közzétéve az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. december 20-án (HL L 347/221) és 2014. június 27-én (HL L 189/260).
A szakpolitikai fejlesztés, az innováció, a kreativitás, a közönségfejlesztés, valamint az új üzleti és irányítási modellek elősegítésére irányuló egyedi célkitűzés keretei között a Kreatív Európa program kulturális-kreatív ága a következőkhöz nyújt támogatást:
- az alkotások finanszírozására, forgalmazására és piaci hasznosítására irányuló új, szektorközi üzleti megközelítések vizsgálata
A következő projektek részesülnek támogatásban:
a) új alkotási módok létrehozása különböző kulturális és kreatív ágazatok, köztük az audiovizuális ágazat ötvözése és innovatív technológiák, köztük a virtuális valóság felhasználása révén;
vagy
b) innovatív szektorközi megközelítések és eszközök előmozdítása a kultúra és a kreativitás, köztük a kulturális örökség hozzáférhetővé tételnek, terjesztésének, népszerűsítésének és/vagy piaci hasznosításának a megkönnyítése érdekében.
A végrehajtott intézkedések eredményeit nyilvános workshop szervezésén és a fellépés hatásának értékelésén keresztül meg kell osztani az érdekelt felekkel és a politikai döntéshozókkal.

2. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK
A pályázatot egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább 3 jogi személyből áll, amelyek a Kreatív Európa programban részt vevő három különböző országból származnak és különböző kulturális és kreatív ágazatokban - ideértve az audiovizuális ágazatot is -többféle szakértelemmel rendelkeznek.
A konzorcium valamennyi tagjának a Kreatív Európa programban részt vevő valamely országban székhellyel kell rendelkeznie (lásd az alábbi linket).
Elbírálásra jogosultak az alábbi országok valamelyikében alapított jogi személyektől érkező pályázatok, amennyiben azok megfelelnek a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében meghatározott összes feltételnek:
- a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek;
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a megfelelő keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
- az EFTA országai, amelyek részesei az EGT-megállapodásnak, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
- az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján létrehozott eljárásokkal összhangban.
A program nyitva áll az egyes kiválasztott országokra vagy régiókra irányuló két- vagy többoldalú együttműködések előtt is, az adott országok/régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az országokkal/régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján.
A programban megnevezett célkitűzések megvalósításához való közös hozzájárulás alapján a programon belül lehetőség nyílik együttműködni és közös programokat szervezni olyan, a programban részt nem vevő országokkal és nemzetközi szervezetekkel, amelyek a kulturális és kreatív ágazat aktív szereplői; ilyenek például az UNESCO, az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete.
Az Unión kívüli országokban működő pályázók pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig aláírásra kerül az érintett országnak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvétele feltételeit rögzítő megállapodás.
(A rendelet 8. cikkében említett feltételeknek eleget tevő országok frissített listája, amely országokkal a Bizottság tárgyalásokat kezdett, az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en).
A brit pályázók számára: Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Ha az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt úgy lép ki az EU-ból, hogy nem köt vele olyan megállapodást, amely biztosítaná, hogy a brit pályázók továbbra is támogathatók maradjanak, Ön a továbbiakban nem kap uniós forrásokat (miközben adott esetben továbbra is részt vehet a programban), vagy Önnek előírják, hogy lépjen ki a projektből a támogatási megállapodás II.17 cikkének értelmében.
A projektvezető nyújtja be a pályázatot valamennyi partner nevében.
Természetes személyek nem jogosultak támogatásra, kivéve az önálló vállalkozókat vagy az azokkal egyenértékű személyeket (azaz az egyéni vállalkozókat), amennyiben a társaság nem rendelkezik a természetes személy jogi személyiségétől eltérő jogi személyiséggel.

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Az audiovizuális és új digitális technológiát tartalmazó projekteket a következő területek legalább egyikén kell megvalósítani: múzeumok, élő előadás és/vagy kulturális örökség.
A projektekben legalább 3 partnernek kell résztvennie, amelyeket a Kreatív Európa programban részt vevő 3 különböző országban hoztak létre.
A projektenkénti minimális hozzájárulás 150 000 euró, amely a projekt teljes költségének legfeljebb 60% -át teszi ki.
Az 150 000 eurót meg nem haladó projektek nem minősülnek támogathatónak.
A költségek támogathatóságának időszaka 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. június 30-án ér véget (18 hónap).
A támogatás szempontjából csak a támogathatóság feltételeinek megfelelő pályázatokat veszik figyelembe. Amennyiben egy pályázat nem minősül támogathatónak, a pályázót erről indoklással ellátott levélben értesítik.

4. KÖLTSÉGVETÉS
Az alprogram teljes költségvetése 1,75 millió euró.
Az Unió által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 60%-át.
A kért minimális támogatás projektenként 150 000 euró.
Az 150 000 eurót meg nem haladó projektek nem minősülnek támogathatónak.

5. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázatokat legkésőbb 2019. június 20-án déli 12.00óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) használatával. A más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokban kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz.

8. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
A pályázati útmutató teljes szövege és a jelentkezési lapok az alábbi internetcímen érhetők el:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-audiovisual-and-culture-content-through-digital-eacea062019_en
A pályázatokat a pályázati útmutató valamennyi feltételének betartásával, a rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon kell benyújtani.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum