Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2019-KKV
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
04/22/2019, 09/05/2019
Érvényes:
09/05/2019
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2019-KKV
Pályázhat:
kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
- a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A pályázat kódjele: NFA-2019-KKV

1. A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 27. §-ai alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) "Foglalkoztatási és képzési támogatások” kiadási jogcíme (a továbbiakban: foglalkoztatási alaprész) 2019. és 2020. évi központi keretéből - nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
A rendelkezésre álló 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint támogatási keretösszegből - az elmúlt két év három alkalommal meghirdetett pályázati kiírásainak átlagadatait figyelembe véve - 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető.

2. Pályázatra vonatkozó általános információk
2.1 A Felhívás célja
Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása.
A Felhívás célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.
2.2 A támogatás jogcíme
A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján (ld. 2.2.1 és 2.2.2. bekezdés) regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.
2.4 Az NFA foglalkoztatási alaprész 2019. és 2020. évi központi keretéből 5 000 000 000 Ft keretösszeg.
2.5 A pályázati kiírás keretében nyújtható támogatás formája
A Felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
2.6 A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
- a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.

5. A pályázatot a Felhívásban, az ÁÚF-ben (az adatlapokon, nyilatkozatokban és egyéb dokumentumokban) meghatározott feltételek alapján kell kidolgozni.
5.1 A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: http://www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2019-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető.
5.2 Formai követelmények
A pályázatot elektronikus úton, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az ÁÚF-ben rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázatot - az Eügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján, valamint figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontjára - kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A nem elektronikus úton megküldött pályázati anyagot az eljáró kormányhivatal úgy tekinti, mintha azt meg sem küldték volna.
5.3 A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
1. 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy
2. 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.
5.4 A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt ciklusok egyikében az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével.
A benyújtás időpontja - ezáltal a határidő megtartása - tekintetében az Eügyintézési tv. vonatkozó rendelkezései irányadók.
A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége nyújt információt.
5.5 A pályázat befogadása
Az Ávr. 70. § (1) bekezdése értelmében a pályázat befogadásáról a támogató befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben - figyelemmel az Ávr. 70. § (2) bekezdésére -
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
Figyelemmel az Ávr. 70. § (1) és (2) bekezdéseire, amennyiben a befogadó nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának feltételei nem állnak fenn, a támogató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
5.6 Hiánypótlás
Hiánypótlásra az alábbiak szerint van lehetőség:
Ha pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok - az eljáró kormányhivatal megítélése szerint, figyelemmel jelen felhívás 2.8.1. b) pontjára is - olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, a kormányhivatal öt napos jogvesztő határidő tűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felhívja a pályázót a hiányok pótlására.
A pályázat kijavítására - hiánypótlás útján - egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a kormányhivatal a hibás, hiányos pályázatot további vizsgálat nélkül az elutasítja.
http://www.kormany.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum